ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 
ÜYELİK SÖZLEŞMESI 
 
www.ordekcioglushop.com alan adli bu internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir sekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kisi asagidaki kullanim kosullarini kabul etmis sayilmaktadir.
 
1- KULLANIM KOSULLARI : Bu SITE’de sunulan hizmetler DUCK EV GEREÇLERİ TEDARİK A.Ş.
(bundan böyle kısaca "SATICI" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’ye iliskin tüm hakların yasal sahibi olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi SATICI'ya aittir. Is bu kullanım koşullarını SATICI gerektiği zaman degiştirebilir; ancak bu degisiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve ayni tarihten itibaren geçerli olacaktır SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim saglayan her gerçek ve tüzel kisi, SATICI tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her degisikligi, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. SATICI, bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkini saklı tutmaktadır. 
 
2- HIZMETLERIN KAPSAMI : SATICI'nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaret kapsamına dahil olan mesafeli satış islemlerinden ibarettir. SATICI'nın SİTE üzerinden vereceği hizmetler sinirli sayıda olmamak üzere; SATICI'ya ait www.ordekcioglushop.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olmasi halinde "yani sözleşmenin saticiya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malin müsteriye kargo firmasi tarafindan SATICI adına ayıpsız olarak teslimidir. SATICI, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere iliskin olarak yapacağı degisiklikleri SITE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanicilarin SATICI tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşımasi gereklidir. SATICI bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere iliskin olarak yapacağı degisiklikleri SİTE ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 
 
3- GENEL HÜKÜMLER : ÜYE, SİTE’ye ÜYE olurken verdigi kisisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel oldugunu kabul eder. ÜYE, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykiriligi nedeniyle ugrayacagi tüm zararlari aynen ve derhal tazmin edecegini beyan ve taahhüt eder. ÜYE, SATICI tarafindan kendisine verilmis olan şifreyi baska kisi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu sifreyi kullanma hakki bizzat kendisine aittir. Bu sebeple dogabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kisiler veya yetkili merciler tarafindan SATICI'ya karşi ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karsi, SATICI söz konusu izinsiz kullanimdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakki saklidir. ÜYE, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlari ihlal etmemeyi bastan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, dogacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasiran ÜYE’yi baglayacaktir. ÜYE, SITE’yi hiçbir sekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykiri, baskalarini rahatsiz ve taciz edici sekilde, yasalara aykiri bir amaç için, baskalarinin fikri ve telif haklarina tecavüz edecek sekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE baskalarinin hizmetleri kullanmasini önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva ati, vb.) ve islemlerde bulunamaz.İşbu hükme aykırılık halinde üçüncü kisi yahut kurumlar tarafından SATICI'ya iletilebilecek her türlü talep için SATICI ÜYE’ye rücu edebilecektir ve bu durumda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ÜYE’ye aittir. SİTE’de ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazilan, kullanilan fikir ve düsünceler, tamamen üyelerin kendi kisisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüs ve düsüncelerin SATICI le hiçbir ilgi ve baglantisi yoktur. SATICI ÜYE tarafindan girilen hukuka aykiri içerikleri yayindan kaldirabilir. SATICI'nın ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kisilerin ugrayabilecegi zararlardan ve üçüncü kisilerin beyan edecegi fikir ve görüsler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayi herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. SATICI, ÜYE verilerinin ÜYE sahsi disindaki kisilerce okunmasindan ve ÜYE yazilim ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayi sorumlu olmayacaktir. ÜYE, SATICI çevrimiçi kanallarını kullanilmasindan dolayi ugrayabilecegi herhangi bir zarar yüzünden SATICI'dan tazminat talep etmemeyi pesinen kabul etmiştir. ÜYE, diğer SATICI kullanicilarinin yazilimlarina ve verilerine izinsiz olarak ulasmamayi veya bunlari kullanmamayi kabul etmistir. Aksi takdirde, bundan dogacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir. SITE’nin yazilim ve tasarimi SATICI mülkiyetinde olup, bunlara iliskin telif hakki ve/veya diger fikri mülkiyet haklari ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafindan izinsiz kullanilamaz, iktisap edilemez ve degistirilemez. Bu internet sitesinde adi geçen baskaca sirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalaridir ve ayrica fikri mülkiyet haklari kapsaminda korunmaktadir. ÜYE, isbu hükmü ihlal etmesi halinde SATICI'nın ugrayabilecegi tüm zararlari tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI, ÜYE’nin kisisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiginde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SATICI'ya teblig edilen yasal islemlere uymak;
(b) SATICI  internet sitesi haklarini ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde ilgili mercilere açıklayabilir. SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alinmistir. Bunun yaninda nihai güvenligin saglanmasi için kullanicinin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayi saglamasi gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu oldugunu kabul etmiş sayılır. Isbu sözlesme ÜYE’nin üyeligini iptal etmesi veya SATICI tarafindan üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktir. SATICI ÜYE’nin üyelik sözlesmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeligini iptal ederek sözlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilecektir. ÜYE’nin, üyelik kaydi yapmasi ÜYE’nin GIZLILIK VE ÜYELIK SÖZLESMESI’nde yer alan tüm maddeleri okudugu ve GIZLILIK VE ÜYELIK SÖZLESMESI’nde yer alan maddeleri kabul ettigi anlamina gelir. Isbu sözlesme ÜYE’nin ÜYE olmasi aninda akdedilmis ve karsilikli olarak yürürlüge girmistir. Isbu sözlesme ÜYE’nin üyeligini iptal etmesi veya SATICI tarafindan üyeliginin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktir. 
 
4- SORUMLULUGUN SINIRLANDIRILMASI : SATICI, SİTE ’ye erişilmesi, SİTE ’nin ya da SİTE ’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksiz fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu degildir. SATICI, sözlesmenin ihlali, haksiz fiil, ihmal veya diger sebepler neticesinde; islemin kesintiye uğramasi, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da SİTE ’nin kullanılması ile SATICI'nın, kullanim/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diger masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkindan ayrı kılındığı kabul edilmektedir. 
 
5- SÖZLESMENİN DEVRİ : SATICI, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kismen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 
 
6- MÜCBIR SEBEPLER : Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATICI iş bu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü degildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI açisindan, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI'nn herhangi bir tazminat yükümlülügü doğmayacaktir. 
 
7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ : İşbu ÜYELIK SÖZLESMESI ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’’na tabidir ve işbu ihtilafların çözümlenmesinde Istanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SATICI'nın, ÜYE ’nin bulunduğu ülkede dava açma hakki saklidir. 
 
8- YÜRÜRLÜK VE KABUL : Iş bu ÜYELIK SÖZLESMESI, SATICI tarafından SİTE içeriğinde ilan edildigi tarihte yürürlük kazanir. ÜYE ’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE ’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. SATICI, dilediği zaman isbu sözleşme hükümlerinde degisiklige gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.